โมลสบู่ซิลิโคน

รายละเอียดการนำไปใช้
Description

โมลสบู่ซิลิโคนสำเร็จรูป มีรูปร่างต่างๆ สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ราคาไม่สูง มีขนาดตั้งแต่ 15 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง