โมลสบู่วงรีพลาสติก 80 กรัม

รายละเอียดการนำไปใช้
Description

โมลสบู่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งเหมาะแก่งานสอน งานทดลอง ราคาไม่สูง ทนความร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส มีฝาปิดล๊อค