เอกสารแนะนำการบรรจุผลิตภัณฑ์

 1. ผลิตภัณฑ์ที่สั่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อชนิด และต้องเป็นสินค้าของทางร้านเท่านั้น 
 2. ลูกค้าจะต้องนำครีมไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ก่อน ซึ่งบางครั้งเนื้อครีมอาจจะทำปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์ให้แตกร้าว ซึ่งบางครั้งอาจจะใช้เวลานานกว่าจะเห็นปฏิกิริยา ซึ่งลูกค้าควรจะคำนึงถึงระหว่างการใช้ของลูกค้าด้วย
 3. ลูกค้าต้องนำบรรจุภัณฑ์และต้องนำมาให้ทางร้านพิจารณาก่อน 
 4. การติดฉลาก การห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติกหด และการบรรจุลงกล่อง เป็นงานเพิ่มเติม (ไม่รวมกับการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์) โดยลูกค้าต้องนำมาให้พิจารณาก่อน และต้องแจ้งก่อนการบรรจุ
 5. ระยะเวลาในการบรรจุ ใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไปนับจากการผลิตเสร็จสิ้น  ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ และปริมาณของผลิตภัณฑ์
 6. ทั้งนี้ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับบรรจุ  

หลักการคิดราคาค่าบรรจุผลิตภัณฑ์

 1. บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 100 กรัม และพื้นผิวนอกบรรจุภัณฑ์ไม่เรียบ หรือ โค้ง
  • ค่าบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ 12 บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการติดฉลากต่อชิ้น 5 บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการห่อหุ้มด้วยพลาสติกหดและบรรจุลงกล่อง 3 บาท ต่อ ชิ้น
 2. บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 100 กรัม และพื้นผิวนอกบรรจุภัณฑ์เรียบ
  • ค่าบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ 12 บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการติดฉลากต่อชิ้น 3 บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการห่อหุ้มด้วยพลาสติกหดและบรรจุลงกล่อง 3 บาท ต่อ ชิ้น
 3. บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไป และพื้นผิวนอกบรรจุภัณฑ์ไม่เรียบ หรือ โค้ง
  • ค่าบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ 10  บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการติดฉลากต่อชิ้น 5 บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการห่อหุ้มด้วยพลาสติกหดและบรรจุลงกล่อง 3 บาท ต่อ ชิ้น
 4. บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไป และพื้นผิวนอกบรรจุภัณฑ์เรียบ
  • ค่าบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ 10  บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการติดฉลากต่อชิ้น 2 บาท ต่อ ชิ้น
  • ค่าการห่อหุ้มด้วยพลาสติกหดและบรรจุลงกล่อง 3 บาท ต่อ ชิ้น

การสูญเสียจากการบรรจุผลิตภัณฑ์

 1. ผลิตภัณฑ์ที่รับบรรจุจะมีการสูญเสียประมาณ 3%
 2. บรรจุภัณฑ์และกล่องที่นำมาบรรจุจะมีการสูญเสียประมาณ 5%
 3. ฉลากที่นำมาติดบรรจุภัณฑ์จะมีการสูญเสียประมาณ 10%
ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับเงื่อนไขหลักการดังกล่าว ทางร้านจึงจะพิจารณาให้การบริการ